A Civil Nemzeti Csúcs hírei**************************************************************************************

FelhívásMunkát, békét, biztos megélhetést! - Civil felhívás tiltakozó megmozdulásra a neoliberális politika ellen, a többség érdekében álló társadalompolitikáértElérkezett az idő, hogy Munkát, Békét, Biztos megélhetést követelve tömegesen vonuljunk az utcára és megálljt parancsoljunk a népnyúzó politikának, az embertelen kizsákmányolásnak! Elérkezett az idő, hogy ne tűrjük tovább, ami tűrhetetlen: az országot kifosztó bitangok hatalmát a mindennapi megélhetésükért küszködő embermilliók felett. Tűrhetetlen, hogy miközben egyre többen nem tudnak megélni a bérükből és a fizetésükből, a nyugdíjukból és a kis vállalkozásukból, állami vezetők százmilliós végkielégítésben részesüljenek, és egy szűk réteg milliók nyomorából húzzon hasznot. Elegünk van abból, hogy négytagú családnak 120 ezer forintból kelljen tengődnie, míg mások tíz milliót visznek haza havonta. Hogy családok százezreinek arról kelljen dönteniük, egyenek-e vagy adósságot törlesszenek, s ezen állapot logikus következményeként felüsse fejét az éhhalál – mint történt az 53 éves munkásnő esetében, aki becsületesen törleszteni akarta az adósságát, ezért nem evett. Elegünk van abból, hogy embertársainkat kergessenek őrületbe és öngyilkosságba otthonuk elárverezésével, a családok szétválasztásával, és elvegyék tőlük gyermekeiket, mert nincs hol lakniuk. Hogy emberek ezreit fosszanak meg egyetlen otthonuktól, miután munkájuktól és megélhetésüktől is megfosztották őket. Közben pedig a bankok kétszer akkora profitot vágjanak zsebre, mint amekkora az Európai Unió átlagos profitja. Elegünk van abból, hogy a társadalmi ellenőrzés alól mentesülő bankszféra határozza meg a társadalompolitikát, és használja fel a kormányt eszközül a társadalommal szemben. Hogy velünk, kisemberekkel fizettessék meg annak a válságnak az árát, amelyet ők idéztek elő kapzsiságukkal, felelőtlenségükkel, olthatatlan profitéhségükkel, a közösségi érdek semmibe vételével. Gyalázatosnak tartjuk azt a politikát, amely mindezt megengedi, és miközben szemet huny az állami szférában elhatalmasodó korrupció, a közpénzek köztörvényes lenyúlása fölött, mindennapi betevő falatjától foszt meg gyermeket, ellehetetlenít fogyatékkal élőt, vakot, értelmi fogyatékost, süketnémát és süketet, mozgáskorlátozottat, három évvel csökkenti az állami gondozást. Társadalmi ellenállásra szólítunk fel az elembertelenedéssel szemben! Az orvosi ellátás beszűkítése, az egészségügy privatizálása ellen. Miközben pénzhiányra hivatkozva egyre több beteg marad ellátatlanul, a bankok járulékcsökkentésben, a multik adómentességben részesülnek, és milliárdokkal támogatják közpénzből. Miközben a munkanélküliség meghaladja a 10 százalékot, a gazdaság pedig 6,5 százalékkal visszafejlődik, megengedik nekik, hogy az általunk megtermelt érték nagy részét, a mi munkánkból származó dollár milliárdokat profitként kivigyék az országból.

Elérkezett az idő, hogy új társadalompolitikát követeljünk és társadalombarát erőt segítsünk hatalomra. Olyant, amely radikálisan változtat a dolgokon: a dolgozó, alkotó, értékteremtő rétegek javára módosítja az elosztást. Új egyensúlyt teremt tőkéből és munkából származó jövedelmek között a bérből és fizetésből élők, a kis nyugdíjasok javára. A külföldi érdekeltségekkel szemben a hazai vállalkozásokat támogatja, segít a szövetkezésben, a munkahelyteremtésben. Segít a kisvállalkozásoknak kitörni az államilag megtűrt körtartozások ördögi köréből. Szociális lakásépítési programot akarunk otthonvesztés helyett, lakhatási jogot a kilakoltatás joga helyett, állami felelősségvállalást a munkanélküliség kiküszöböléséért. Éhbér helyett normális megélhetést biztosító bért és fizetést akarunk! Általános és hatékony egészségügyi ellátást követelünk a költségvetési arányok kellő megváltoztatásával. Ennek kulcskérdése az igazságos közteherviselés.

Elérkezett az idő arra, hogy követeljük jogunkat a magyar nemzeti fejlődéshez, és olyan politikát segítsünk hatalomra, amely új egyensúlyt teremt nemzeti és globális érdek között a nemzeti érdek javára. Magyarok vagyunk, és azok is maradunk, országunk jövője saját magunkban, nemzeti fejlődésünkben rejlik. Nemzeti fejlődésünkhöz nem csak jogunk van, hanem kötelességünk is helyreállítani, véget vetve a globális érdekeket kiszolgáló lakájpolitikának.

Tiltakozó megmozdulásunkra, a társadalompolitikai megújulás követelésére nem csak társadalmi hovatartozása szerint hívunk fel mindenkit, hanem nemzeti hovatartozásunk, magyarságunk alapján is. Emberi boldogulásunk egyszerre függ társadalmi viszonyaink megváltoztatásától és a nemzeti fejlődésünket gátló akadályok elhárításától.

Arra szólítjuk fel a ma és a holnap áldozatait, hogy fogjanak össze, és tudassák, nem tűrik, hogy semmibe vegyék őket!

Megmozdulásunkban számítunk a Civil Társadalomra, függetlenül világnézeti és pártpolitikai hovatartozásától, a Szakszervezetekre, az Érdekképviseletekre, mindazon politikusokra, akik nevüket adják a civil társadalom fenti követeléseihez, Fiatalokra és Öregekre, minden tisztességes emberre, akinek szívügye egy igazságosabb társadalom, az egyenlőtlenségek csökkentése, az ország és a nemzet jövője.A Magyar Szociális Fórum – Szociális Kerekasztal, az Otthonvédők tagjaként,

mint kezdeményező: Jánosi Gábor, Simó Endre, Sipos József szervezők

Civilek az Európai Unióért Egyesület, Szabó Sándor elnök

Magyar Antifasiszta Ligaszövetség, Hidvégi Tibor elnök

Első Magyar Melegek és Leszbikusok Egyesülete (PFLAG)

Fehér Kéményseprők Országos Szövetsége, Dabasi Tamás elnök

Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Bp. XI. ker. Szervezete,

Pajor-Gyulai Károly elnök

ÚJÚL Egyesület, Dorogi László elnök

A Közvagyon Résztulajdonosainak Polgári Jogi Társasága, Dr. Bene Gábor

titkár

Igazságos Jogállamért Szövetség, Salga István elnök

Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége

Magyar Kommunista Munkáspárt

Magyar Adófizetők Országos Szövetsége

Polgár Info


Csatlakozásukat kérjük jelezni az alábbi címen:


szocialisforum@gmail.com


kiadta: MSZF SZK

06 30 5927371

*****************************************************************************************

Izzik a kilakoltatási ügyek miatt a sajtó.

ITT


*****************************************************************************

Otthonvédők a kilakoltatások azonnali leállítását követelik


Magyarországon több százezer embert fenyeget kilakoltatás amiatt, hogy devizaalapú hiteleit a forint meggyengülése miatt nem tudja törleszteni, illetve nem tudja kifizetni a közüzemi díjhátralékokból felhalmozódott adósságát. A tél elmúltával országszerte több ezer embert lakoltatnak ki, illetve árverezik el egyetlen otthonát a feje fölül. A hajléktalanná vált szülőktől elveszik kiskorú gyermeküket, és állami gondozásba helyezik őket. Az otthonukat vesztetteket jobb esetben ismerősök, rokonok, segítőkész emberek fogadják be átmenetileg. A szolidaritás ilyen konkrét megnyilvánulása enyhít a súlyos gondon, de a saját otthont nem képes pótolni. Öngyilkosság, fizikai és lelki leépülés, traumák sokasága kíséri a megélhetési gondok otthonvesztéssé fajulását.

Ismereteink szerint megközelítőleg 750 ezer devizahiteles otthona kerülhet veszélybe, ha nem tudja törleszteni adósságát. Jelenleg a devizahitelesek 40 százaléka több mint egy hónapja késlekedik a törlesztéssel. A Banki Hitel Károsultjainak Egyesülete attól tart, hogy augusztusra, a három hónapnál hosszabb tartozás következtében „hitelbedőlési hullám” indul el. Ami a fenyegetettek másik csoportját illeti, 720 ezer díjhátralékosról tudunk. Közülük 470 ezren három hónapot meghaladó tartozást halmoztak föl, közülük 210 ezren pedig fél millió forintnál is többel tartoznak.

Ebben a helyzetben a Magyar Szociális Fórum, a Civil Nemzeti Csúcs, a Civil Összefogás Fórum keretében együttműködő szervezetek – a Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetségének kezdeményezését felkarolva - azonnali állami beavatkozást követelnek a bajba jutottak érdekében, mielőtt a kilakoltatás tömegessé, társadalmi méretű problémává válnék. A fenyegető folyamat elhárítása céljából úgy döntöttek, hogy sürgősen delegációt menesztenek a miniszterelnökhöz. Hozzá eljuttatott üzenetükben a következőt írták:

Kilakoltatással fenyegetett több százezer embertársunk érdekében közvetlen megbeszélést szeretnénk folytatni Önnel annak a civil szerveződésnek a nevében, amely Otthonvédők néven született széles társadalmi összefogással.

Kérjük, fogadja küldöttségünket, hogy közösen megoldást találjunk a fenyegető súlyos helyzetre, és elkerüljük, hogy az emberek tömegesen veszítsék el egyetlen otthonukat!

Kérjük mielőbbi pozitív válaszát, tekintettel az ügy sürgősségére!”


Az OTTHONVÉDŐK követelése:


  1. Azonnal állítsák le a kilakoltatásokat! Ne engedjék meg, hogy megfosszák az embereket egyetlen otthonuktól!

  2. Foganatosítsanak fizetési moratóriumot, és dolgozzanak ki az érintettekkel karöltve olyan megoldást, amely lehetővé teszi, hogy az adósok megőrizzék otthonukat, és erejükhöz mérten törleszteni tudják adósságukat, anélkül, hogy mindennapi megélhetésük (táplálkozás, ruházkodás, iskoláztatás, közlekedés, díjfizetés) lehetetlenné válnék.A Magyar Szociális Fórum és a Civil Nemzeti Csúcs azzal a felhívással fordul a társadalmi szervezetekhez, szakszervezetekhez, politikai erőkhöz, hogy OTTHONVÉDŐK néven fogjunk össze, bíztassuk az érintetteket kiállásra és összefogásra önmagukért, hogy társadalmi ellenállással megakadályozzuk a kilakoltatásokat, az otthonok elárverezését, az emberek utcára kerülését, családok szétzüllését! Vállaljunk szolidaritást bajba jutott embertársainkkal, követeljük jogukat az élethez és az emberhez való megélhetéshez!


A kilakoltatások kezdete, április eleje óta konkrét esetek bizonyítják, hogy összefogással, fizikai fellépéssel, a sajtó mozgósításával meg lehet akadályozni a végrehajtásokat, és azt, hogy lakásmaffiák kezébe jussanak elárverezett otthonok.

A Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége kezdeményezi Gyorsreagálású Önvédelmi Zónák (GYÖZ) kialakítását. A lakóterületek kisebb egységeiben élő, egymást legalább látásból ismerő emberek szólítsák meg egymást, ismerjék fel, hogy össze kell fogni, lépjenek túl az elválasztó és szembeállító ostoba dilemmákon (pl. jobboldali, vagy baloldali), határozzák el, hogy figyelnek egymásra, és az adott területet (városrész, falu, kerületi kistérség, stb.) nyilvánítsák Gyorsreagálású Önvédelmi Zónává. Ennek lényege: riadóláncszerűen szervezzék meg, hogy abban a pillanatban, ahogy híre megy, hogy valahol megjelentek a kilakoltatók, azonnal összpontosuljon a kilakoltatás helyszínén legalább 40-50 elszánt, bátor és fegyelmezett férfi, és kergesse el őket.


Az OTTHONVÉDŐK információkkal, felvilágosítással is segíteni kívánnak az érintetteknek:

  1. Forró drót telefonvonalakat létesítettek az alábbi címeken és számokon:

Dr. Csere Péter jogász (Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége): 06705301920

Kóta Mária (Gyermek és Ifjúsági Jogvédő Alapítvány): 06304786698

Urbán Szabó József (Magyar Családok Országos Szövetsége): 06209357172

  1. Tanácsadó füzetet jelentetünk meg a kilakoltatás elkerülése érdekében teendő

lépésekről.Sajtókontakt:

06 30 5927371

06 20 3664865

szocialisforum@gmail.com2009. május 6.***************************************************************************************


Simó Endre, a Magyar Szociális Fórum – Szociális Kerekasztal szervezőjének beszéde az egri kórházvédők Dobó István téri nagygyűlésén, 2009. április 23-án


De jó megint itt lenni! Együtt az egri kórházvédőkkel. Sikeres kiállásotokkal visszaadtátok az országnak az önbecsülését, az igazságba, szolidaritásba, szabadságba vetett hitét.

Megmutattátok, micsoda nagyszerű eredményt lehet elérni céltudatos küzdelemmel, összefogással és áldozatvállalással. Eger sikere, az ország sikere. Azt bizonyítja, hogy meg tudjuk védeni, sőt, vissza tudjuk szerezni közös tulajdonunkat, ha félretesszük világnézeti és politikai különbözőségeinket a közös cél érdekében. Köszönjük Eger, hogy bizonyítod, nincs az az erő, amely maga alá gyűrhetné igazságérzetünket és szabadságvágyunkat! Köszönjük Eger, hogy jogos harcod közepette sem mondtál le a demokratikus szabadságjogokról, hanem demokráciában és szabadságban juttatod érvényre az emberi és a társadalmi jogokat!

Ország-világ előtt lelepleződött, mit ér egy magáncég „elkötelezettsége” a közegészségügy iránt, ha nem találja meg a számítását. Mibe veszik a beteg gyógyulását, ha nem úgy alakul a profit, ahogyan szeretnék. Inkább csődöt mondtak, minthogy folytassák! Ez a különbség köztünk és köztük! Ők lemondanak a gyógyításunkról, ha nem éri meg nekik, mi pedig akkor is gyógyítunk, és kiállunk az emberért, ha nem származik belőle anyagi hasznunk!

Vajon kié a jövő? Az övéké vagy a miénk? A közösségi erkölcsiségé, vagy a profité? Az emberiességé, vagy az életünket és egészségünket piaci kategóriává degradálóké? A szolidaritásé és az egymás iránti felelősségérzeté-e, vagy az önzésé, az élősködésé, a megalázásé és kiszolgáltatásé?

Az első fokú bírói ítélet azoknak adott igazat, akik felléptek a privatizációs szerződés ellen, és azt akarják, hogy az egészségügyi ellátás maradjon közösségi feladat, hasonlóan a társadalombiztosításhoz. Semmi kétség, egri testvéreink, az ítélet megszületésében fontos szerepet játszott a Markhot Ferenc kórház dolgozóinak bátor, következetes kiállása kórházukért, munkahelyeikért, a közösségi vagyon védelmében, továbbá a szolidaritás, melyet harcotokkal vállalt a magyar társadalom színe-java.

Most az a feladat, hogy a betegek ellátásban részesüljenek, és a Hospinvest csődje ne kerülhessen életekbe, ne veszélyeztethesse senkinek az egészségét. Azt hiszem, a betegek iránti felelősségérzetnek azzal lehet a legnagyobb hangsúlyt adni, ha a dolgozók kezükbe veszik a kórház irányítását, míg a hatóságok el nem döntik, hogyan tovább. Mutassák meg maguk a dolgozók, miben áll a megoldás! Meg kell akadályozni, hogy a Hospinvest helyébe más magáncég lépjen, és a betegek kárára folytatódjék a marakodás a koncon. Kórházi önigazgatásra gondolok a betegellátás biztosításáért, a munkahelyek védelmében.

Van pénz az egészségügyre. A magyar társadalom megtermeli a betegellátáshoz szükséges összegeket. De ahhoz, hogy az érték oda kerüljön, ahová a társadalmi érdek megkívánja, változtatni kell az elosztási viszonyokon, azaz magán a politikán! Ezt a változtatást nem várhatjuk Bajnai Gordon kormányától, mert nem a társadalmi érdek hozta létre, hanem a nagytőke érdeke. Azért tákolták össze, hogy a válság árát ne a nagytőkének kelljen megfizetnie, hanem a dolgozóknak, a nyugdíjasoknak, a kis- és középvállalkozóknak. Azoknak, akik a válságról nem tehetnek. Ezt a politikát kell nekünk leváltanunk, és helyette olyant juttatni hatalomra, amely a bérből, fizetésből, nyugdíjból élők érdekében áll, és komolyan veszi a nemzeti fejlődést. Minket a dolgozó, alkotó ember boldogulása és az ország fejlődése érdekel, nem a hatalomváltás puszta ténye. Az elosztási viszonyokon csak az tud változtatni, aki megálljt tud parancsolni az idehaza megtermelt javak kiszivattyúzásának. Kész megerősíteni a nemzeti szuverenitást. Vajon azok, akik a szocialisták helyébe akarnak lépni, készek rá? Készek szakítani a neoliberális politikával és visszahelyezni jogaiba a közérdeket a magánérdekkel szemben? Mert hiszen Eger harca erről szól! És az ország ezért adózik tisztelettel, megbecsüléssel, szeretettel Eger harcának! Mi azért sürgetünk előrehozott választást, hogy emberhez méltóan élhessünk ebben a hazában! Azt akarjuk, hogy a választók közvetlenül dönthessenek, merre tovább. A Magyar Szociális Fórum hitvallása egybeesik az egri kórház dolgozóinak érdekével.

Köszönöm, amit magatokért és az országért tesztek, bátor egri harcosok!

-.-


***************************************************************************************************************************

Elkezdődött a devizahitelesek kilakoltatása


Budapest, 2009. április 7. (Kedd)

Budapesten hétfőn megpróbálták kilakoltatni otthonából az első olyan családot, amely nem tudta törleszteni deviza alapú hiteleit, a kilakoltatást azonban sikerült meghiúsítani társadalmi
összefogással, és fizikai kiállással a család mellett – jelentette a Magyar Szociális Fórum
Szociális Kerekasztala a kilakoltatást megakadályozókra hivatkozva.
A családot a Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetségének (VÉSZ) határozott fellépésére hagyták otthonukban. Az esemény úgy zajlott le, hogy a VÉSZ aktivistái megjelentek az árverésen, ahol négy TV stáb, az MTI, az Ingatlan Magazin internetes újság szintén jelen volt. A haszonleső
spekulánsok rendkívül ingerülten, és agresszíven reagáltak a VÉSZ és a sajtó jelenlétére. Botrányos jelenetek, lökdösődések történtek. A végrehajtó el akarta küldeni a VÉSZ tagjait és a sajtó munkatársait, de ők nem tágítottak az árverés nyilvánosságára hivatkozva. Ekkor a végrehajtó felfüggesztette az árverezést, és kihívta a rendőrséget. A rendőrség semmilyen bűncselekményt, vagy szabálysértést nem tudott megállapítani.
A VÉSZ elnöke kifejtette, hogy a lakóterületeken Gyorsreagálású Önvédelmi Zónákat (GyÖZ kell szervezni, hogy az emberek odafigyeljenek egymásra, s ha híre megy, hogy valahol
kilakoltatást akarnak végrehajtani, összefogjon 30-40-50 elszánt férfi, s kergesse el azokat a
felbérelt végrehajtókat, akik úgy próbálnak hasznot húzni mások fizetésképtelenségéből, hogy
kilakoltatják őket egyetlen otthonukból – áll a VÉSZ közleményében, melyet a Magyar Szociális
Fórumhoz és a Civil Nemzeti Csúcshoz  eljuttatott. A VÉSZ bejelentette továbbá, hogy ügydöntő népszavazást kezdeményez az alábbi kérdéssel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon senkit ne lehessen kilakoltatni jogszerűen elfoglalt egyetlen otthonából?” +++

Kiadta: MSZF SZK


A Civil Nemzeti Csúcs rendszerkorrekciót és felelős kormányt sürget


A Civil Nemzeti Csúcs szervezetei a társadalomellenes politikával szembeni ellenállás sikereként üdvözlik Gyurcsány Ferenc miniszterelnök távozását a kormány éléről. Többségi határozatban követelik, hogy új választás útján olyan új felelős kormány irányítsa az országot, amely a válságból a társadalmi és a nemzeti érdek előtérbe állításával keres kiutat. Enyhíteni kell az ország kiszolgáltatottságán a nemzetközi monopóliumokkal szemben, elő kell segíteni a belső felhalmozást, tenni kell az ellen, hogy kivigyék az országból a megtermelt érték zömét, változtatni kell az elosztási viszonyokon az alacsony bérből és fizetésből élők, valamint a kis- és középvállalkozók javára. Az új kormánynak nem a kisjövedelmű adófizetőkkel kell megfizettetnie a válság árát, hanem a válságot előidéző nagytőkés csoportokkal, és politikai kiszolgálóikkal.

A Civil Nemzeti Csúcs elutasítja annak tervét, hogy folytassák az eddigi úton, csak éppen másokkal. Szakítani kell a neoliberális politikával, a tőke mértéktelen centralizálásával, és új társadalompolitikával kell felváltani, a választók akaratából. A társadalompolitikai megújulás elősegítése érdekében csatlakozunk a szakszervezeti szövetségek április 4-re meghirdetett tiltakozó megmozdulásához, és mozgósítjuk a civil társadalmat arra, hogy tömegesen vegyen részt rajta.

A Civil Nemzeti Csúcs úgy látja, hogy a kiutat demokratikus irányban kell keresni, lehetővé kell tenni, hogy az emberek előrehozott választással közvetlenül dönthessenek, kiket tartanak alkalmasnak a válság leküzdésére, a társadalmi destabilizálódás feltartóztatására, az ország irányítására. Ezért követeljük az országgyűlés feloszlatását és előrehozott választások kiírását. Önkéntes, szabad és pártoktól független együttműködési fórumunk széles nemzeti demokratikus összefogásra törekszik, mert az a véleménye, hogy az országos gondokkal egyetlen párt sem képes egyedül megbirkózni. Bárki kormányozzon is, nem nélkülözheti a társadalmi támogatottságot, ezt pedig csak úgy szerezheti meg, ha munkát, békét, és emberhez méltó megélhetést biztosít. A Civil Nemzeti Csúcs társadalmi koalícióra törekszik, új egyensúlyt akar tőke és munka világa között, az utóbbi javára. Üdvözlendőnek tartaná, ha egy válságkezelő kormány összetétele is tükrözné ezt a követelményt.

­+++

A Civil Nemzeti Csúcs állásfoglalását egyetértő támogatásáról biztosította az Alternatíva Baloldali Mozgalom is.


2009. március 23


Kiadta: CNCS szervezés 06 30 5927371


****************************************************************


Idő előtti választást és társadalmi koalíciót sürget a Civil Nemzeti Csúcs

Budapest, 2009. február 22. vasárnap


A parlament feloszlatását és előrehozott képviselőválasztás kiírását követeli a több mint száz társadalmi szervezetet, szakszervezetet és politikai csoportot képviselő Civil Nemzeti Csúcs Koordinációs Bizottsága vasárnap kiadott közleményében.

A testület budapesti ülésén azzal indokolta döntését, hogy Gyurcsány Ferenc kormánya képtelennek bizonyult a magyar dolgozó rétegek érdekében álló válságkezelő programra, és megszorító intézkedéseivel a nagytőke érdekeit szolgálja. Gyors ütemben súlyosbodnak a lakosság megélhetési gondjai, soha nem tapasztalt szociális feszültség tapasztalható, a politika beláthatatlan következményekkel járó társadalmi destabilizálódás felé sodorja az országot. Ahhoz, hogy a folyamatok demokratikus mederben maradhassanak, módot kell adni az embereknek, hogy választhassanak és eldönthessék, kire bízzák az ország irányítását – írják.

A Civil Nemzeti Csúcs Koordinációs Bizottsága egyik pártot sem támogatja a másik helyett, mert az a véleménye, hogy a társadalmi igazságtalanságnak egyikük sem vetett véget, gazdagság és szegénység között tovább mélyült a szakadék.

A CNCS olyan új társadalmi koalícióra törekszik, amely a dolgozó, alkotó többség, az egész életüket ledolgozott nyugdíjasok, a kis- és közepes vállalkozók érdekében áll. A válság elmélyülése széles nemzeti demokratikus összefogással tartóztatható föl, olyan új társadalompolitikával, amely elsőbbséget biztosít a nemzeti fejlődésnek a globális érdekekkel szemben. A CNCS ilyen társadalmi koalíció létrehozását javasolja az országnak – áll a koordinációs testület közleményében.

A Koordinációs Bizottság az előrehozott választásokkal összefüggésben azt is követelte, hogy változtassák meg a visszaélésre módot adó kopogtatócédulás ajánlási rendszert.

A Civil Nemzeti Csúcs a Magyar Szociális Fórum Kerekasztalának kezdeményezésére született 2008. november 15-én.+++


SEKiadta: Magyar Szociális Fórum – Szociális Kerekasztal

06 30 5927371*********************************************************************************************************************